DCN - FTTB

Digital China Networks nabízí portfolio switchů a routing switchů, kde lze nalézt právě pro segment ISP a dnes velmi populární sítě typu FTTB (Fiber To The Building) celou řadu vhodných produktů. Typický model sítě FTTB se vyznačuje dvěma (příp. třemi) logickými vrstvami. Zjednodušený model naznačuje následující obrázek:

FTTB řešení s DCN


Vrstva přístupová - switche s typicky následujícími požadavky

  • metalické FE (Fast Ethernet) porty, typicky 24, pro připojení domácí bran, příp. přímo uživatelských stanic
  • vysoké nároky na možnosti konfigurace koncových portů, zejména z pohledu bezpečnosti (zabránění útokům nebo nežádoucího provozu ze strany uživatele)
  • nároky na podporu IPv6 a to především z důvodu odlišné koncepce veřejných vs. privátních adres a opět velmi náročných požadavků na bezpečnost
  • požadavek na GE (Gigabit Ethernet) uplinky, typicky až 4 pro fyzické větvení sítě
  • schopnost efektivně multiplikovat multicastový (IPTV), příp. unicastový (VoD) tok video dat (toto kombinuje požadavek na dostatečný výkon současně s bezpečností koncového portu)

Typickým problémem prvků přistupové vrstvy je souhrn vlastností, protokolů, implementovaných v softwaru vs. hardwaru. Multiplikace videodat je téměř vždy procesována HW a nečíní tak problém, komplikace však vznikaji v momentě konfigurace bezpečnostních nastavení koncového portu, kdy se pakety ke kontrole již musí často posílat skrze CPU a může tak dojít k degradaci výkon, resp. vzniku chybovosti. Klíčem k úspěchu je tak schopnost procesovat maximum těchto mechanismů přímo v HW a to především s ohledem na IPv6.

Řada DCS-3950 - optimální řešení přístupové vrstvy

Pro sítě FTTB nabízí DCN mimořádně zajímavou řadu DCS 3950, která disponuje velmi širokými možnostmi nastavení i diagnostiky a splňuje výše uvedené požadavky. Zejména v oblasti IPv6, jeho procesování a možnostmi nastavení se řadí na špičku v této oblasti přístupových prvků.


Vrstva agregační / core - switche s typicky následujícími požadavky

(vrstva agregační je typicky oddělena od samotné vrstvy core, tj. hlavního uzlu, v některých případech však bývá spojena nebo částečně sdílena)

  • Vysoká hustota optických portů pro připojení koncových FTTB switchů (variantně možnost 10GE uplinků pro budoucí použití v jádru sítě)
  • Vysoké nároky na podporu routovacích protokolů (především dynamické routování multicastů a jejich kontrola) - OSPF, PIM-SM-DM-SSM
  • Požadavky na bezpečnost, především na L3 (tyto prvky jsou typicky branami pro všechny domácí přípojky, uživatele)
  • Požadavky na pokročilou podporu IPv6 z důvodu dlouhodobého plánu použití těchto prvků
  • Potřeba maximální spolehlivosti a dostupnosti

Řešešní pro agregační vrstvu nabízí DCN v šírším spektru modelů:

DCRS 5750 - L2 agregace se základními možnostmi L3

DCRS 5950 - L3 agregace s možností stackingu, nejnovější generace L3 modelů v nabídce DCN

DCRS 5960 - L3 ověřený agregační řada, základní podpora MPLS

Řešešní pro core vrstvu nabízí DCN jak v podobě 1U "pizza" boxů, tak příp. chassis:

DCRS 5980 - L3 1U řešení, vrchol nabídky DCN pro standalone řešení, podpora MPLS

DCRS 7600 - L3 modulární chassis řešení s plnou podporou protokolů DCNOS

webhostreviewclub.com