DCN - FTTH

Digital China Networks nabízí široké portfolio switchů a routing switchů, mezi kterými nelezneme i celou řadu modelů vhodných pro řešení sítí typu FTTH (Fiber To The Home). Dnešní sítě FTTH jsou typicky koncipovány jako přístupová/agregační vrstva optických switchů a prvky core. Agregační vrstva může být řešena jak samostatnými optickými switchi (toto řešení nabízí řešení velmi zajimavé pro menší a střední lokality, kde se větší chassis nevyplácí díky velkým počátečním nákladům) nebo v případě větších lokalit, chassis boxy. DCN nabízí produkty pro oba scénáře, nicméně vzhledem k vysoké četnosti řešení samostatnými agregačními 1U switchi se zde řešení s chassis boxy detailně nezaobíráme (vhodnými modely pro toto řešení jsou příp. zástupci modelové řady DCRS-7600). Typické řešení s 1U agregačními switchi je zjednoušeně uvedeno na následujícím obrázku:

FTTB řešení s DCN


Vrstva přístupová/agregační - switche s typicky následujícími požadavky

 • vyoská hustota optických portů, ideálně kombinace GE SFP portů s možností podpory i FE SFP modulu
 • vysoké nároky na možnosti konfigurace koncových portů, zejména z pohledu bezpečnosti (zabránění útokům nebo nežádoucího provozu ze strany uživatele)
 • nároky na podporu IPv6 a to především z důvodu odlišné koncepce veřejných vs. privátních adres a opět velmi náročných požadavků na bezpečnost
 • požadavek na GE (Gigabit Ethernet) SFP uplinky, typicky až 4 pro fyzické větvení sítě
 • schopnost efektivně multiplikovat multicastový (IPTV), příp. unicastový (VoD) tok video dat (toto kombinuje požadavek na dostatečný výkon současně s bezpečností koncového portu)

Typickým problémem prvků přistupové vrstvy je souhrn vlastností, protokolů, implementovaných v softwaru vs. hardwaru. Multiplikace videodat je téměř vždy procesována HW a nečíní tak problém, komplikace však vznikaji v momentě konfigurace bezpečnostních nastavení koncového portu, kdy se pakety ke kontrole již musí často posílat skrze CPU a může tak dojít k degradaci výkon, resp. vzniku chybovosti. Klíčem k úspěchu je tak schopnost procesovat maximum těchto mechanismů přímo v HW a to především s ohledem na IPv6.

Pro potřeby přístupové/agregační vrstvy těchto optických sítí lze doporučit následující DCN modelové řady

Řada DCRS-5750 - L2+ / GE řešení přístupové vrstvy za nekompromisní cenu

Řada DCRS 5950 - L3 řešení s nejnovější generací DCN GE switchů

Řada DCRS 5960 - L3 řešení GE switchů, včetně podpory MPLS

Pro všechny řady platí následující společné klíčové atributy:

 • k dispozici 24 i 48 portové modely
 • podpora GE SFP s možností přepnutí na podporu i FE SFP
 • velmi široké možnosti nastavení IPv6 (a poměr jeho procesování v HW vs. SW)
 • Ověřená pokročilá podpora MCST řešení a jeho zabezpečení

Vrstva core je v modelech FTTH řešena velmi individuálně. Klíčovými požadavky bývá

 • 24/48 GE portů v kompaktním řešení (1U), příp. menší/střední chassis řešní
 • podpora pokročilých L3 protokolů, včetně komplexních scénářů routingu
 • pokročilé možnosti routingu multicastového provozu a jeho případná kontrola
 • plná podpora IPv6
 • vysoká spolehlivost a dostupnost

Za vhodné modely DCN lze označit především:

Řada DCRS 5960 - L3 řešení GE switchů (10GE option), včetně podpory MPLS

Řada DCRS 5980 - L3 řešení GE switchů (10GE option), včetně podpory MPLS, MPLS VPN

Řada DCRS 7600 - L3 řešení chassis modulárních switchů (10GE option), včetně pokročilé podpory L2/L3/MPLS atd.

webhostreviewclub.com